Info1.png

Zestawienie ofert "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - poprawa bytowania wolno żyjących zwierząt (w szczególności kotów) na terenie Miasta Bolesławiec".

Zestawienie ofert na realizację zadania publicznego poprzez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego w 2022 roku w zakresie: "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - poprawa bytowania wolno żyjących zwierząt (w szczególności kotów) na terenie Miasta Bolesławiec".

L.p.

Nazwa oferenta

Braki formalne do uzupełnienia

1.

Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom w Bolesławcu

Brak uwag