c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2022_01_ratusz_01_2022-111.jpg

Przewodniczący Komisji postanowił zwołać posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Rady Miasta Bolesławiec na dzień 28 stycznia 2022 r. (piątek) o godz. 13.00  w Sali Rajców Ratusza.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie list mieszkaniowych za IV kwartał 2021 r.
  3. Sprawy bieżące i organizacyjne.
  4. Zamknięcie posiedzenia komisji.