Info1Ogłoszenie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego z zakresu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2022 roku.

 

 

            Na konkurs wpłynęły 2 oferty na realizację zadań z zakresu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Dofinansowanie zostało przyznane na kwotę ogólną
7 000 zł zgodnie z poniższą tabelą:

Zadanie 1. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych:

 

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Przyznana

kwota na

2022 rok

1.

Rzymskokatolicka Parafia pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja

ul. Kościelna 3

59-700 Bolesławiec

„ Działalność świetlicy profilaktyczno – środowiskowej dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Bolesławiec – Świetlica Caritas – Bazylika”

Oferta odrzucona

Zadanie 2. Prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii:

Lp.

Nazwa oferenta i adres jego siedziby

Nazwa zadania

Przyznana

kwota na

2022 rok

1.

1-3 Hufiec Pracy Bolesławiec

ul. Al. Tysiąclecia 51,

59-700 Bolesławiec

„WYBIERAM ŻYCIE! NIE BIORĘ!”.

7.000 ,-

Sporządziła: Patrycja Jakimowicz

 

                                                                               Zatwierdzam:

                                                                             Prezydent Miasta

                                                                             /-/ Piotr Roman