c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2022_01_przedszkole_przedszkola_rekrutacja_plakat_2022.jpg

8 lutego (wtorek) rusza elektroniczna rekrutacja do miejskich przedszkoli publicznych w Bolesławcu.

Zapisy potrwają do 25 lutego br. Miejskie placówki to miejsca przyjazne dzieciom, wypełnione dziecięcym śmiechem i radością. Mocną stronę przedszkoli stanowi grupa wykształconych, ambitnych, twórczych nauczycieli, zaangażowanych w pracę z dziećmi  i  otwartą na ich potrzeby.

Przedszkola zapewniają profesjonalną opiekę oraz warunki do zabawy i nauki w bezpiecznych i przystosowanych dla dzieci budynkach oraz nowoczesnych placach zabaw. Świetnie realizują wszechstronne wspieranie rozwoju dziecka, ponieważ
każde dziecko traktowane jest indywidualnie,  a nauczyciele wykorzystują szereg metod i form pracy ukierunkowanych na uczenie się przez doświadczanie
i nastawionych na własną aktywność i kreatywność dziecka. Rzetelnie przygotowują do spełniania obowiązków szkolnych, zapewniając  obowiązkowe przygotowanie przedszkolne oraz realizując liczne innowacje  i programy międzynarodowe oraz ogólnopolskie. Oferują bezpłatne zajęcia nauki j. angielskiego oraz j. niemieckiego, gimnastyki ogólnorozwojowej, zajęcia na basenie  oraz nietuzinkowe zajęcia dodatkowe rozwijające pasje i zainteresowania dzieci.

Każde przedszkole wspiera rodziców w realizacji ich zadań wychowawczych
i dzięki temu wspólnie pracuje nad  rozwojem psychofizycznym dzieci.
Duży nacisk kładzie się na pomoc dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a ich rozwój wspierany jest przez psychologów, logopedów
i terapeutów.


Przedszkola współpracują z wieloma instytucjami w środowisku lokalnym ,co pozwala na doskonalenie kompetencji kluczowych, przydatnych w późniejszym etapie kształcenia.

Zapisy odbywać się będą na stronie www.boleslawiec.przedszkola.vnabor.pl oraz na stronach internetowych przedszkoli:
www.mp1boleslawiec.szkolnastrona.pl
;www.mpp2boleslawiec.szkolnastrona.pl; www.mp3boleslawiec.szkolnastrona.pl; www.mpp4boleslawiec.szkolnastrona.pl; www.mpp5boleslawiec.szkolnastrona.pl; www.mpp6boleslawiec.szkolnastrona.pl; www.mpp7boleslawiec.szkolnastrona.pl