Info1Ogłoszenie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży oraz na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej w 2022 roku.

 

            Na konkurs wpłynęło 12 ofert na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży oraz 1 oferta z pomocy społecznej . Dofinansowanie zostało przyznane na kwotę ogólną 388 500 zł zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Przyznana

kwota na

2022 rok

Zadanie 1. Organizacja półkolonii zimowych i letnich na terenie miasta Bolesławiec.

1.

Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Bolesławiec

„Zimowa półkolonia piłkarska”

4 500,-

2.

Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Bolesławiec

„Wakacyjna półkolonia sportowa”

4 500,-

3.

Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Bolesławiec

„Piłkarski obóz dochodzeniowy”

4 500,-

4.

Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Bolesławiec

„Letnia półkolonia piłkarska”

4 500,-

5.

TOP Bolesławiec

„Organizacja półkolonii zimowej na terenie miasta Bolesławiec”

2 000,-

6.

TOP Bolesławiec

„Organizacja półkolonii letnich na terenie miasta Bolesławiec”

6 000,-

7.

TOP Bolesławiec

„Organizacja półkolonii letnich na terenie miasta Bolesławiec dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną”

3 000,-

Zadanie 2. Organizacja wypoczynku letniego w okresie wakacji – zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży poprzez organizację różnych form wypoczynku wyjazdowego.

1.

Międzyszkolny Klub Sportowy „Bolesłavia”

„Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w formie obozu rekreacyjno – sportowego”

10 000

2.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Bolesławiec im. Szarych Szeregów

„Harcerska Akcja Letnia 2022”

15 000

3.

TOP Bolesławiec

„Kolonia sportowo- rekreacyjna z elementami karate”

Brak dofinansowania

4.

TOP Bolesławiec

„Kolonia sportowo- rekreacyjna z elementami squash, badmintona i tenisa stołowego”

Brak dofinansowania

5.

Uczniowski Klub Sportowy OXPRESS

„Wypoczywam aktywnie”

4 500

Suma:

58 500

 Sporządziła: Patrycja Jakimowicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie: Udzielenie chronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom bezdomnym.

 

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Przyznana

kwota na

2022 rok

Udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom bezdomnym

1.

Polski Czerwony Krzyż- Zarząd Główny. Dolnośląski Oddział Okręgowy we Wrocławiu. Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego  Czerwonego Krzyża w Bolesławcu

„Schronisko dla Osób Bezdomnych – dla mężczyzn”

330 000,-

Sporządziła: Patrycja Jakimowicz                                                                                           

                                                                         Zatwierdzam:

                                                                   Prezydent Miasta

                                                                  /-/ Piotr Roman