c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2022_01_ceeb.jpg

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany do złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw w ramach Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) prowadzonej przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

 

Złożenie deklaracji do CEEB jest obowiązkowe.

Co to jest CEEB?

Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe informacje dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw. „kopciuchów”.

Kto musi złożyć deklarację?

Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło ciepła.

Do kiedy złożyć deklarację?

  • dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 roku, deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 roku,
  • dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 roku, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

Jak złożyć deklarację?

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

  1. Drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie: www.zone.gunb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób.
  2. W formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem lub złożyć w Urzędzie Miejskim w Bolesławcu (urna w Ratuszu, w Biurze Obsługi Interesanta, lub Biurowcu Urzędu Miasta – Plac Piłsudskiego 1).

Więcej informacji (wzory formularzy, instrukcje, FAQ) można znaleźć na stronie: 

www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow