c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2022_02_2_Dobry_Biznes_ulotka_Nabór_I_Strona_1.jpg

Kwotę ogółem bezzwrotnego wsparcia finansowego to
38 415,40 zł,

w tym:
otrzymujesz bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej wysokości 23 050,00 zł wypłacona jednorazowo w dniu zarejestrowania działalności oraz wsparcie pomostowe na utrzymanie firmy przez okres 6 miesięcy w wysokości 2560,90 zł netto / miesięcznie wypłacane przez okres 6 miesięcy

W ramach Projektu skorzystasz dodatkowo z wsparcia doradcy dotacyjnego oraz weźmiesz udział w 56 godzinnym szkoleniu podnoszącym kompetencje przedsiębiorcze

Do projektu przyjmujemy osoby spełniające łącznie następujące warunki:
• Wiek : 18-29 lat;
• Status na rynku pracy: osoba bierna zawodowa lub osoba bezrobotna niezarejestrowana w Urzędzie Pracy;
• Utrata zatrudnienie po 1 marca 2020r
• Miejsce zamieszkania lub miejsce nauki ( np. studenci) : woj. dolnośląskie.
• działalności?
• działalności
Termin składania dokumentów rekrutacyjnych:
od 14.02.2022r. do 04.03.2022r.
Dokumenty do pobrania na stronie: www.dobrybiznes.darr.pl , w zakładce REKRUTACJA.
Udział w projekcie jest BEZPŁATNY!!
Kontakt:
Telefon: 74 64 80 416, 74 64 80 400 lub +48 607731800
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uzupełnienie informacji _ kryteria uczestnictwa w projekcie
Do kogo jest skierowany PROJEKT?
Udział w projekcie może wziąć osoba zamieszkała lub ucząca się w województwie dolnośląskim, która spełnia łącznie następujące poniższe kryteria (a+b+c):
a) Jest osobą w wieku 18-29 lat
b) Jest osobą bierną zawodowo lub osobą bezrobotną (niezarejestrowana w Urzędzie Pracy)
Czyli trzeba spełnić jeden z poniższych opisów:
OSOBA BIERNA ZAWODOWO jest to osoba, która nie pracuje i nie jest bezrobotna . Do tej grupy zaliczamy :
• Osoby uczące się np. studenci studiów stacjonarnych/dziennych/zaocznych/wieczorowych
• Osoby będąca na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego)

OSOBA BEZROBOTNA: osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy. Ważne: Osoba zarejestrowana jako bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy – nie jest kwalifikowalna w tym PROJEKCIE!
c) Jest osobą, która utraciła zatrudnienie po 1 marca 2020r. i do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie pozostawała poza rynkiem pracy, tzn.::
• była zatrudniona w ramach stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej i straciła zatrudnienie po 1 marca 2020r. - czyli osoba zwolniona z przyczyn leżących po stronie Pracodawcy lub taka, której wygasła umowa lub rozwiązano umowę za porozumieniem stron
lub
• prowadziła działalność gospodarczą i zamknęła ją po 1 marca 2020r., pod warunkiem ze minął okres co najmniej 12 m-cy od dnia zamknięcia działalności do dnia poprzedzającego przystąpienie do projektu;
______________________________________________________________
POTRZEBUJESZ INFORMACJI
ZADZWON DO NAS - UMÓWIMY SIĘ NA SPOTKANIE LUB WYJAŚNIMY WSZYSTKO TELEFONICZNIE
NAPISZ DO NAS !

Wyślij „zainteresowanie” projektem – od razu wszelkie dokumenty prześlemy na Twój adres poczty elektronicznej