Info1.pngUrząd Miasta Bolesławiec informuje, że posiedzenia Komisji ds. opiniowania ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych odbędzie się:

  • dnia 24 lutego 2022 roku, o godzinie 1200, w Urzędzie Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, 59-700 Bolesławiec, pokój 412
  • – z zakresu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

                                                                                                         

                                                                                                            I Zastępca

Prezydenta Miasta

/-/ Renata Szewczyk