c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2022_02_mpp2_skarbonka_42be6709-d354-4452-a6f0-c7101e728628.JPG

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2 w Bolesławcu  zostało laureatem konkursu na scenariusz i realizację zajęć edukacyjnych pt. „Zanim wydam… O finansach w przedszkolach i szkołach”, który został zorganizowany przez Narodowy Bank Polski.

 

Przesłany przez bolesławiecką „dwójkę” scenariusz pt. „Poznajemy pieniądze”  znalazł się wśród najwyżej ocenionych. Autorkami scenariusza „Poznajemy pieniądze” są nauczycielki Barbara Frąszczak i Bogumiła Jędrzejewska.

21 lutego 2022r. dzieci z najstarszej grupy „ Żabki” wzięły udział w zajęciu według nagrodzonego scenariusza. Celem zajęcia było zapoznanie dzieci z pojęciami: pieniądze, monety, banknoty, nominał, awers i rewers, pensja, budżet, konto, bankomat i bank. Wzbogacenie wiedzy na temat sposobów i celowości oszczędzania oraz umiejętność odczytywania nominałów monet i banknotów.

- Po wspólnym przywitaniu piosenką-rymowanką, dzieci wysłuchały wiersza Pawła Gołucha pt. „ Pieniądz”, który był inspiracją do dalszych działań. Przedszkolaki poznały rodzaje pieniędzy ich nominały. Dzieci dowiedziały się skąd ludzie mają pieniądze, co to jest pensja, budżet, konto, bank i bankomat, oraz co znaczy gospodarować pieniędzmi, jak można nauczyć się oszczędzania. Dzieci tworzyły mapę myśli szukając odpowiedzi na pytanie „Po co ludziom pieniądze?”. Wszystkie działania edukacyjne były przeplatane zabawami ruchowymi.  Dzieci wykonały papierowe skarbonki, które samodzielnie składały i ozdabiały według własnego pomysły. Aby zachęcić przedszkolaki do oszczędzania, Żabki otrzymały grosik na szczęście, który wrzuciły do swojej skarbonki. Na zakończenie, dzieci obejrzały wszystkie skarbonki oraz wykonały pamiątkowe zdjęcie. Wszystkie otrzymały drobne upominki – informuje Krystyna Gerwatowska, dyrektorka MPP nr 2.

Konkurs „Zanim wydam… O finansach w przedszkolach i szkołach” adresowany był do szkół podstawowych, przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych.