c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2016_05_utw_olimpiada_utw-364.jpg

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bolesławcu  żyją aktywnie i wiedzą, jak zachować młodość i pogodę ducha. W tym roku już po raz szósty UTW był organizatorem Miejskiej Olimpiady Seniorów. Olimpiada, która jest organizowana dla różnych grup senioralnych z Bolesławca, w tym roku gościła UTW z Gromadki. Tradycyjnie już, impreza cieszy się dużym zainteresowaniem bolesławieckich seniorów, którzy czynnie uczestniczą w wielu formach aktywności fizycznej.

 

Warto przypomnieć, że różnorodna oferta programowa Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bolesławcu dostosowana jest do oczekiwań i potrzeb słuchaczy. Oprócz cyklicznych wykładów, adresowanych również do mieszkańców miasta, odbywają się wyjazdy do teatru, opery, filharmonii, organizowane są wycieczki krajoznawczo-turystyczne . Słuchacze UWT uczestniczą w wernisażach, spotkaniach z podróżnikami i ciekawymi ludźmi. Dużą popularnością cieszą się spotkania tematyczne.

W maju rozpoczyna się rekrutacja na Uniwersytet Trzeciego Wieku. Pełnomocnik UTW Wiesława Olczyk gorąco zachęca do zapisów na zajęcia w nowym roku akademickim.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bolesławcu powstał w 2007 r. i jest afiliowany przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Celem działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest m.in. propagowanie idei kształcenia się przez całe życie oraz umożliwienie i ułatwienie ludziom starszym dostępu do zdobyczy nowoczesnej nauki i techniki oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu seniorów. Prowadzone zajęcia ułatwiają również dostęp do wszelkich form aktywności intelektualnej i fizycznej, odpowiednio do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań słuchaczy UTW.