Info1Urząd Miasta Bolesławiec informuje, że posiedzenia Komisji ds. opiniowania ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych odbędzie się: dnia 4 marca 2022 roku, o godzinie 800, w Urzędzie Miasta Bolesławiec,

  • Piłsudskiego 1, 59-700 Bolesławiec, pokój 412 – z zakresu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

                                                                                                         

    I Zastępca

Prezydenta Miasta

/-/ Renata Szewczyk