c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2022_03_nadrzeczna-112.jpg

Urząd Miasta w Bolesławcu  przekazał teren w celu budowy drogi przy ul. Nadrzecznej wraz z odwodnieniem.

Jest to pierwszy etap realizacji inwestycji, który obejmuje budowę ponad 150 m drogi o nawierzchni bitumicznej. Zakres inwestycji obejmuje również  budowę ciągu pieszo-rowerowego z nawierzchnią asfaltową w kolorze czerwonym, wykonanie zjazdów z kostki betonowej i obrzeż, przestawienie istniejących lamp, włączenie kolektora do istniejącego kanału, przełożenie hydrantu. W ramach prac wykonany zostanie m.in. ściek przykrawężnikowy i kanał technologiczny.

Wykonawcą prac jest firma „Świadczenie usług transportowo-budowlanych” z miejscowości Radostów Dolny k. Lubania. Koszt robót budowlanych wynosi 579 601 zł. Środki pochodzą z budżetu miasta Bolesławca. Prace potrwają do połowy maja 2022 r.