Info1Urząd Miasta Bolesławiec informuje, że posiedzenie Komisji ds. opiniowania ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych odbędzie się: dnia 18 marca 2022 roku, o godzinie 900, w Urzędzie Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, 59-700 Bolesławiec, pokój 311- z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży;

                                                                                                         I Zastępca

Prezydenta Miasta

/-/ Renata Szewczyk