info

 

Zestawienie ofert na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w 2022 roku z określeniem ich braków formalnych

Lp.

Nazwa oferenta

 

Nazwa zadania

Braki formalne do uzupełnienia

Organizacja wypoczynku letniego w okresie wakacji – zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży poprzez organizację różnych form wypoczynku wyjazdowego.

1.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Bolesławcu

„Integracyjne kolonie letnie nad morzem”

-uzupełnić o podpis na załączniku nr 2 (oświadczenie) drugiego członka zarządu wymaganego do dokonywania czynności prawnych

Sporządziła: Patrycja Jakimowicz

                                                                                                  

                                                                                                 I Zastępca

Prezydenta Miasta

/-/ Renata Szewczyk