Info1Urząd Miasta Bolesławiec informuje, że posiedzenie Komisji ds. opiniowania ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych odbędzie się:

dnia 28 marca 2022 roku, o godzinie 800, w Urzędzie Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, 59-700 Bolesławiec, pokój 311- z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży;

                                                                                                                                  I Zastępca

                                                                    Prezydenta Miasta

/-/ Renata Szewczyk