c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2022_03_pom_pom_odwodniene-111.jpg

Urząd Miasta w Bolesławcu przekazał teren budowy w celu rozbudowy kanalizacji deszczowej odwadniającej tereny byłego POM przy ul. Gdańskiej.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi”.

Inwestycja polega na wykonaniu nowej sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej tereny byłego POM wraz z odprowadzeniem wód do rzeki Bóbr. Podstawowy zakres inwestycji obejmuje budowę kanalizacji deszczowej o długości 370,04 m, przebudowa istniejącego wylotu do rzeki Bóbr, odtworzenie i remont nawierzchni jezdni i chodników. Termin realizacji zadania zaplanowano na  20 lipca br.

Wykonawcą jest firma Sigma Projekty-Instalacje z Bolesławca. Koszt robót budowlanych wynosi  904 050 zł. Prace finansowane są w ramach projektu pn. ”Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nr RPDS.04.05.01-02-0014/19. Dofinansowanie w wysokości 84,99%.

kanaliza.jpg