Info1Ogłoszenie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w 2022 roku.

 

            Na konkurs wpłynęła 1 oferta na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży. Dofinansowanie zostało przyznane na kwotę ogólną 11 000 zł zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Przyznana

kwota na

2022 rok

Organizacja wypoczynku letniego w okresie wakacji – zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży poprzez organizację różnych form wypoczynku wyjazdowego.

1.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Bolesławcu

„Integracyjne kolonie letnie nad morzem”

11 000

Suma:

11 000

 Sporządziła: Patrycja Jakimowicz                                                                                 

                                                                         Zatwierdzam:

                                                                 Prezydent Miasta

                                                                 /-/ Piotr Roman