c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2022_03_sesja__RM_pozegnanie__sekretarza_pozegnanie_sek-134.jpg

30 marca 2022 r. przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec Józef Pokładek podziękował za długoletnią współpracę Sekretarzowi Miasta Jerzemu Zielińskiemu, który 7 lutego 2022 r. przeszedł na emeryturę.

Przez te 19 lat nieprzerwanej pracy jako Sekretarz Miasta Bolesławca dawałeś dowody, jak można wspierać i wspomagać radnych Rady Miasta oraz samą Radę Miasta w podejmowaniu trudnych decyzji – powiedział m.in. przewodniczący J. Pokładek. W imieniu całej RM podziękował również „za dobro, jakie pozostawiłeś po sobie oraz za to, że zawsze wspierałeś nas radnych w różnych sprawach”. 

Jerzy Zieliński pełnił funkcję Sekretarza Miasta Bolesławiec  od 1 stycznia 2003 r. W swojej pracy w Urzędzie Miasta Bolesławiec zaangażowany był w szereg projektów o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i transgranicznym. Propagator idei samorządności i znaczenia restytucji samorządu w Polsce. Już od czasu pierwszych wolnych wyborów aktywnie zaangażowany w prace samorządu terytorialnego, w ideę jego funkcjonowania oraz budowę potencjału samorządu. 

Pracę w Urzędzie Miasta Bolesławiec poprzedzały funkcje, m.in: dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty, radny Rady Miasta Lubań I , II (1990-1998) i IV (2002-2004) kadencji, delegat do Sejmiku Samorządowego Gmin Województwa Jeleniogórskiego I i II kadencji (1990-1998), delegat do Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego II kadencji (1994-1998) Burmistrz Miasta Lubania (1993-1998),Sekretarz Powiatu Lubańskiego (1999 - 2002), radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego I kadencji (1998-2002) i III kadencji (2006-2010), inicjator powstania Południowo-Zachodniego Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze”, od 1999 roku przez 10 lat prezes „Pogranicza”, następnie przewodniczący Rady Programowej „Pogranicza”.