c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2022_03_pesel-111.jpg

W Urzędzie Miasta w Bolesławcu do dnia 5 kwietnia br. nadano już 1133  numerów PESEL dla obywateli Ukrainy.

Numer PESEL może uzyskać każda osoba, która od dnia 24 lutego 2022 r. przybyła do Polski z terytorium Ukrainy lub poprzez inne kraje w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi w Ukrainie i:

- ma obywatelstwo Ukrainy lub

- jest mężem/żoną obywatelki/obywatela Ukrainy, ale nie ma obywatelstwa ukraińskiego lub,

- ma obywatelstwo Ukrainy i Kartę Polaka lub,

- jest członkiem najbliższej rodziny osoby, która ma obywatelstwo Ukrainy i Kartę Polaka.

Numer PESEL umożliwia np.: skorzystanie z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej czy założenie firmy w Polsce, umożliwia uzyskanie profilu zaufanego, który ułatwia załatwianie wielu spraw urzędowych przez Internet.