c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2016_05_absolutorium_2016_sesja-336.jpg

25 maja 2016 r. Rada Miasta Bolesławiec podjęła uchwałę w sprawie udzielenia prezydentowi Bolesławca absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. Radni podjęli uchwałę po uprzednim zapoznaniu się ze: 1) sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2015 rok, 2) sprawozdaniem finansowym za 2015 rok, 3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, 4) informacją o stanie mienia gminy, 5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej. Za udzieleniem absolutorium prezydentowi Piotrowi Romanowi opowiedziało się 19 radnych, bez głosów „przeciw” i bez głosów wstrzymujących się.

 

 

 

c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2016_05_absolutorium_2016_sesja-334.jpg

 

 

 

 

 

 

 

c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2016_05_absolutorium_2016_sesja-335.jpg