c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2022_04_baner_4-750x300_(1).jpg

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Matejki została laureatem ogólnopolskiego konkursu pierwszej edycji programu Velvet. Piątka dla Natury - program edukacyjno-grantowy pod honorowym patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Ekoprojekt pod nazwą Doświadczalny Ogródek Malucha „DOM” dla dzieci klas I – III i świetlicy profilaktycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Matejki w Bolesławcu, został nagrodzony grantem o wartości 7 000 zł, który zostanie przeznaczony na zagospodarowanie terenu przy świetlicy szkolnej.

Celem programu „Velvet. Piątka dla Natury” jest wspieranie edukacji ekologicznej w szkołach, aktywizowanie uczniów oraz pedagogów do zmieniania na lepsze ich najbliższego otoczenia i zaszczepienie w dzieciach wiary, że każde, nawet najdrobniejsze działanie na rzecz natury, powtarzane odpowiednio często może prowadzić do realnej zmiany na większą skalę. Program ma przyczynić się również do rozwoju świadomości ekologicznej wśród najmłodszych, która w przyszłości zaprocentuje w codziennych nawykach.

Celem szkolnego ekoprojektu jest zagospodarowanie terenu o powierzchni ok. 460 m2 znajdującego się przy budynku świetlicy Szkoły Podstawowej nr 4 i stworzenie Doświadczalnego Ogródka Malucha „DOM” dla dzieci klas I – III i świetlicy profilaktycznej do 30 września 2022 r. Ogród da dzieciom możliwość praktycznego zdobywania wiedzy i doświadczania cykliczności świata natury, a podejmowane konkretne działania i obserwowanie ich wpływu na przyrodę pozwoli na kształtowanie postaw empatii i odpowiedzialności. Ogródek będzie miejscem rekreacyjnym i wspaniałą przestrzenią edukacyjną do obcowania z naturą i poznawania świata przyrody poprzez obserwację, doświadczanie i eksperymentowanie. W ogrodzie znajdzie się m.in. warzywnik i zielnik, gdzie dzieci będą sadzić zioła i warzywa oraz prowadzić prace pielęgnacyjne, domki dla jeży, hotel dla owadów, karmniki dla ptaków z poidłami, miniszklarnia i kompostownik, jak również specjalne miejsce do odpoczynku. Do przygotowania i aranżacji ogrodu uczniowie zaproszą rodziców i dziadków. (info SP nr 4)