c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2022_04_278122853_656808392069448_7199969045583140289_n.jpg

Bolesławiec i okolice to miasto otwarte na tych, którzy chcą tu mieszkać i pracować, niezależnie skąd pochodzą. Mają tu szansę rozwijać się, uczyć, brać czynny udział w życiu mieszkańców, kultywować swoje zwyczaje, kulturę, język.

Od wielu lat jest zamieszkiwane przez ludność pochodzącą z różnych stron świata: z terenów byłej Jugosławii, dawnych Kresów Wschodnich, Ukrainy, Włoch, Grecji, Wielkiej Brytanii, USA i inne kraje.

Każde z tych miejsc – krajów ma swoją odrębną kulturę muzyczną przejawiającą się w stylu, strojach, tańcu, gwarze, języku, instrumentach, sposobie śpiewania. Jest ona bardzo różnorodna, unikatowa, interesująca i warta zaprezentowania szerszej publiczności.

Stało się to główną przyczyną powstania pomysłu zorganizowania polikulturowego przeglądu muzycznego, w ramach którego będzie można zaprezentować swoją rodzimą muzykę w oryginalnym języku, stylu, strojach.

Przegląd ten jest kierowany jest do osób, których rodziny osiedliły się tutaj przeprowadzając się z innego kraju i nadal kultywują zwyczaje pochodzące z ich rodzinnych stron. /Strategia rozwoju oświaty – mniejszości etniczne.

Wobec zagrożenia, jakie niesie światu wojna w Ukrainie i ogromu nieszczęść spotykających ten wolny i suwerenny kraj, nasz festiwal nabiera szczególnego znaczenia. Wyśpiewajmy w różnych językach najpiękniejsze piosenki świata ! Właśnie dzisiaj ludzkość potrzebuje pokoju, jedności i miłości. Czyż muzyka nie jest tym uniwersalnym językiem, który potrafi wyrazić najbardziej subtelne emocje ?

Cele:

  • Prezentacja muzyki etnicznej pochodzącej z kraju przodków /również stylizowanej/ -
  • Rozpowszechnianie kultury, sztuki, tradycji, języka, strojów, tańca, śpiewu, instrumentów
  • Integracja różnych środowisk poprzez sięganie do tradycji, korzeni,
  • promowanie postaw nacechowanych tolerancją i otwartością na inne kultury
  • kształtowanie wrażliwości przez kontakt z muzyką
  • konsolidacja środowisk różnych kulturowo
  • rozwijanie uzdolnień muzycznych
  • doskonalenie znajomości rodzimych języków
  • rozbudzanie aktywności twórczej

Termin:1 maja 2022, godz. 17.00

Miejsce: Amfiteatr w Parku Miejskim im. Harcmistrza H. Bonina w Bolesławcu przy ul. Tyrankiewiczów

Organizatorzy:

Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu

Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu

REGULAMIN

KARTA