c_389_259_16777215_0_0_images_ikony_KOMISJE.jpgPosiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych
Przewodniczący Komisji postanowił zwołać  posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Rady Miasta Bolesławiec na dzień  21 stycznia 2015 r. (środa)  o godz. 9.00 w Sali Rajców Ratusza.


Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Zabezpieczenie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży, a szczególnie z rodzin pozostających w złej sytuacji materialnej.
3. Informacja o realizacji programu na okres ferii zimowych przygotowanego przez MOSIR, BOK-MCC, MBP, MC, Krytej Pływalni Sportowo-Rekreacyjnej „Orka”.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miasta.
5. Sprawy bieżące i organizacyjne.
6. Przyjęcie protokołów poprzednich posiedzeń Komisji.

 

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów
Przewodniczący Komisji postanowił zwołać  posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Bolesławiec na dzień  27 stycznia 2015 r. (wtorek)  o godz. 13.00 w Sali Rajców Ratusza.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Analiza rynku pracy w Gminie Miejskiej Bolesławiec. Analiza SWOT.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miasta.
4. Sprawy bieżące i organizacyjne.
5. Przyjęcie protokołów poprzednich posiedzeń Komisji.

 

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Przewodniczący Komisji postanowił zwołać posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Bolesławiec na dzień  22 stycznia 2015 r. (czwartek)  o godz. 13.00 w Sali Rajców Ratusza.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Zaopiniowanie wniosków o przyznanie nagrody w ramach środków przeznaczonych w budżecie Miasta na promocję Miasta Bolesławiec w 2014 r. w dziedzinach nauki, kultury, sportu, działalności społecznej i innych.
3. Informacja o organizacji ferii zimowych dla dzieci i młodzieży (liczba organizowanych obozów, kolonii, półkolonii, wycieczek, liczba osób) oraz informacja o działaniach podjętych przez instytucje Gminy Miejskiej Bolesławiec (oferta sportowo- rekreacyjna, kulturalna).
4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miasta.
5. Sprawy bieżące i organizacyjne.
6. Przyjęcie protokołów poprzednich posiedzeń Komisji.

 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
Przewodniczący Komisji postanowił zwołać  posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Rady Miasta Bolesławiec na dzień  23 stycznia 2015 r. (piątek)  o godz. 13.00 w Sali Rajców Ratusza.


Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.

2. Zaopiniowanie list mieszkaniowych za IV kwartał 2014 r.

3. Zapoznanie się z ogólnymi kierunkami pracy Komisji IGPiB.

4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miasta.

5. Sprawy bieżące i organizacyjne.

6. Przyjęcie protokołów  poprzednich posiedzeń Komisji.

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący Komisji postanowił zwołać posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bolesławiec na dzień 27 stycznia 2015 r. (wtorek), o godz. 10.30 w Sali Rajców Ratusza.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Zapoznanie członków Komisji Rewizyjnej z rolą Komisji Rewizyjnej w strukturach władz samorządowych miasta.
3. Sprawy bieżące i organizacyjne.
4. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.