c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2022_04_care_cerd.jpg

W połowie kwietnia bieżącego roku został uruchomiony portal Ceramics In Europe (ceramicsineurope.eu), który ma służyć za źródło wiedzy i inspiracji dla osób prowadzących lub zamierzających rozpocząć działalność w branży ceramicznej.

Wiele cennych informacji i materiałów znajdą tam również osoby zainteresowane historią i współczesnością ceramiki artystycznej w Europie Środkowej, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji ceramicznych Bolesławca.

Portal składa się z czterech podstawowych modułów. Pierwszy z nich to baza danych obejmująca producentów ceramiki artystycznej i artystów ceramików oraz placówki kulturalne, instytucje oświatowe i stowarzyszenia związane z branżą ceramiczną w Polsce, Niemczech, Czechach, Austrii, Słowenii i Włoszech. Baza ma charakter otwarty, co oznacza, że za pośrednictwem formularza online każdy użytkownik może zwrócić się o dodanie nowego podmiotu lub aktualizację wcześniej wprowadzonych danych. Dzięki temu portal ten ma szansę stać się jednym z głównych punktów kontaktowych dla osób zainteresowanych nawiązaniem współpracy lub rozwijaniem kariery w branży ceramicznej. W module tym można również zapoznać się z raportami na temat aktualnej sytuacji i perspektyw rozwojowych branży ceramicznej w Europie Środkowej sporządzonymi na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w latach 2019-2021.

Drugi moduł to wirtualna biblioteka, w której umieszczono ponad 300 zdigitalizowanych publikacji, w tym albumy i katalogi prezentujące zbiory muzealne i sylwetki artystów oraz artykuły i opracowania poświęcone historii ceramiki i różnym aspektom wytwarzania ceramiki. Materiały te uzupełniono zestawem ponad 50 nagrań wideo, od filmów instruktażowych przez relacje z wystaw po wywiady z artystami.

Kolejnym ważnym elementem portalu jest wirtualna galeria prezentująca ponad 500 obiektów ceramicznych – od form użytkowych po abstrakcyjne rzeźby – ilustrujących rozwój rzemiosła ceramicznego w Europie na przestrzeni ostatnich kilkuset lat. Blisko jedną trzecią tego zbioru stanowią naczynia i przedmioty dekoracyjne wykonane w Bolesławcu. Na potrzeby portalu około 200 obiektów zostało zdigitalizowanych przy użyciu technologii 3D, dzięki czemu użytkownicy mogą obejrzeć je dokładnie ze wszystkich stron. Razem z wirtualną biblioteką galeria ta stanowi niewyczerpane źródło wiedzy i inspiracji dla osób zainteresowanych rozpoczęciem przygody z ceramiką.

Ostatni, nie mniej ważny moduł ma charakter edukacyjny. Jego zasadniczą część stanowi interaktywny kurs przedsiębiorczości przybliżający wiedzę i umiejętności niezbędne przy zakładaniu i prowadzeniu własnej firmy. Po ukończeniu kursu użytkownik może dodatkowo zapoznać się z podstawowymi narzędziami marketingowymi przydatnymi we współczesnym biznesie, takimi jak media społecznościowe, marketing internetowy czy sprzedaż bezpośrednia.

Portal Ceramics In Europe powstał w ramach międzynarodowego projektu “Twórcze przedsięwzięcia w regionach ceramicznych – rozwój, edukacja, aktywizacja” („Creative entrepreneurship in ceramic regions – developing, educating, encouraging” – w skrócie: CerDee) realizowanego w latach 2019-22, współfinansowanego przez Unię Europejską za pośrednictwem programu Interreg Central Europe jako narzędzie wdrażania polityki spójności. W realizację projektu zaangażowanych było osiem instytucji: Porzellanikon – Staatliches Museum für Porzellan w Selb (Niemcy) jako partner wiodący, Technischen Universität Ilmenau (Niemcy), Museo Internazionale delle Ceramiche w Faenzie (Włochy), Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, Narodni muzej Slovenija w Ljubljanie (Słowenia), Zavod za turizem in kulturo Kranj (Słowenia), New Design University w St. Pölten (Austria) oraz University of West Bohemia w Pilznie (Czechy).

Więcej o samym projekcie m

ożna dowiedzieć się na stronie: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CerDee.html.