c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2021_05_maj-118.jpg

Przewodniczący Komisji postanowił zwołać  posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Bolesławiec na dzień 13 maja 2022 r. (piątek) o godz. 9.00 w Sali Rajców Ratusza.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przedstawienie skargi z 26 kwietnia 2022 r. na działania Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu.
  3. Wypracowanie projektu opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wraz z projektem uchwały dotyczącym omawianej skargi.
  4. Sprawy bieżące i organizacyjne.
  5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.