c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2022_05_pom_pom-110.jpg

W Bolesławcu rozpoczęły się prace przy rozbudowie kanalizacji deszczowej odwadniającej tereny byłego POM przy ul. Gdańskiej. Inwestycja powadzona jest w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi”.

 

ico.jpg

 

 

Inwestycja polega na wykonaniu nowej sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej tereny byłego POM wraz z odprowadzeniem wód do rzeki Bóbr. Jej zakres obejmuje budowę kanalizacji deszczowej o długości 370,04 m, w tym  kanał ściekowy oraz elementy kanalizacji - studnie prefabrykowane,  wpusty deszczowe, przykanaliki, osadnik wirowy i separator lamelowy w studni. W ramach robót zaplanowano również przebudowę istniejącego wylotu do rzeki Bóbr oraz odtworzenie i remont nawierzchni jezdni i chodników. Wykonawcę jest firma Sigma Projekty-Instalacje z Bolesławca.  Koszt robót budowalnych robót budowlanych wynosi 904 050 zł.

Prace finansowane są w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nr RPDS.04.05.01-02-0014/19. Dofinansowanie w wysokości 84,99%. Pozostałe środki pochodzą z budżetu miasta Bolesławca. Zakończenie realizacji zadania zaplanowano do 20 lipca br.