c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2016_06_zpp.jpg

31 maja br., podczas XX Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich  nastąpiło uroczyste ogłoszenie wyników z wręczeniem pucharów i dyplomów laureatom Rankingów Związku Powiatów Polskich  za 2015 rok. W rankingu gmin miejskich i miejsko –wiejskich miasto Bolesławiec znalazło się w gronie laureatów na II pozycji. Zaszczytne wyróżnienie dla Bolesławca odebrał sekretarz miasta Jerzy Zieliński.

Ranking ZPP trwa przez cały rok. Punktowane są w nim projekty realizowane przez dany samorząd i jednostki jemu podlegające. Punktacja obejmuje następujące obszary: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jst; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarzadzania bezpieczeństwem urzędu; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; promocja rozwiązań z zakresu edukacji, kultury i sportu; wspieranie działań na rzecz społecznej gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa; działania promocyjne.

c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2016_06_dyplom_zpp.jpg