c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2022_05_sztandar_sesja_rm_sztandar-160.jpg

Miasto Bolesławiec ma nowy sztandar. Sztandar jest reprezentacyjną chorągwią miasta. Sztandar zawiera godło państwowe oraz herb Bolesławca.

Herbem miasta jest brama forteczna, nad którą wznoszą się trzy baszty, zakończone dachami. W bramie widnieje tarcza z orłem z półksiężycem na piersiach. Na co dzień znajduje się w Sali Rajców bolesławieckiego Ratusza.

Fundatorem nowego sztandaru oraz kasety są radni Rady Miasta Bolesławiec. Inicjatorem jest przewodniczący RM Józef Pokładek. Wykonanie sztandaru powierzono Zgromadzeniu Zakonnemu Sióstr Boromeuszek w Piekarach Śląskich.  Prace trwały od listopada 2021 do 20 lutego 2022 r.

25 maja 2022 r. nastąpiło uroczyste poświęcenie sztandaru w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Podczas uroczystej Mszy św. poświęcenia dokonał ks. dr Stanisław Kusik, proboszcz, dziekan dekanatu Bolesławiec Zachód.

Uroczyste poświęcenie dopełnił ceremoniał przekazania nowego sztandaru prezydentowi Bolesławca Piotrowi Romanowi. Ceremonia miała miejsce na bolesławieckim rynku, przed Ratuszem. Uczestniczyli w niej radni Rady Miasta Bolesławiec, przedstawiciele samorządów lokalnych, służb mundurowych, stowarzyszeń, organizacji i mieszkańcy.

Warto przypomnieć, że dotychczasowy sztandar miasta był już bardzo wysłużony,  powstał w latach 70-tych ubiegłego wieku. Po 1989 roku został zmodyfikowany, ponieważ w grudniu 1989 roku Sejm przywrócił dawną nazwę państwa – Rzeczpospolita Polska, której herbem pozostaje biały orzeł w koronie na czerwonej tarczy.

Stary sztandar miasta zostanie zdeponowany w bolesławieckim Muzeum Ceramiki.