c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2022_05_gzamin_8klasisty_egzamin-113.jpg

Dane o liczbie uczniów piszących egzamin ósmoklasisty

- część: język obcy nowożytny - 26 maja 2022 r.

 

 

 

                   
 

Liczba uczniów

Szkoła

w klasach VIII

którzy zgłosili się              i pisali egzamin

laureatów konkursów   lub zwolnionych z egzaminu         

którzy nie przystąpili do egzaminu z powodu choroby

którzy nie zgłosili się i nie pisali egzaminu

w tym z kol. 4 bez podania powodu

który pisali egzamin w wydłużonym czasie

którzy pisali inny test  

którzy przerwali pisanie egzaminu

1

2

3

   

4

5

6

7

8

SP nr 1

96

94

1

1

0

0

6

2

0

SP nr 2

98

98

0

0

0

0

9

4

0

SP nr 3

60

58

2

0

0

0

4

11

0

SP nr 4

122

120

0

0

2

2

9

1

 

SP nr 5

104

102

0

0

2

2

9

1

0

RAZEM

480

472

3

1

4

4

37

19

0

                   
                   

Dane o liczbie uczniów piszących egzamin ósmoklasisty

 

- część: matematyczna - 25 maja 2022 r.

 
                       
           
               
                   
 

Liczba uczniów

Szkoła

w klasach VIII

którzy zgłosili się              i pisali egzamin

laureatów konkursów   lub zwolnionych z egzaminu         

którzy nie przystąpili do egzaminu z powodu choroby

którzy nie zgłosili się i nie pisali egzaminu

w tym z kol. 4 bez podania powodu

który pisali egzamin w wydłużonym czasie

którzy pisali inny test  

którzy przerwali pisanie egzaminu

1

2

3

   

4

5

6

7

8

SP nr 1

96

94

1

1

0

0

7

2

0

SP nr 2

98

98

0

0

0

0

9

4

0

SP nr 3

60

58

2

0

0

0

15

11

0

SP nr 4

122

120

0

0

2

2

9

8

 

SP nr 5

104

102

0

0

2

2

10

2

0

RAZEM

480

472

3

1

4

4

50

27

0

 
Dane o liczbie uczniów piszących egzamin ósmoklasisty
- część: język polski - 24 maja 2022 r.
 

 

 

Liczba uczniów

Szkoła

w klasach VIII

którzy zgłosili się              i pisali egzamin

laureatów konkursów   lub zwolnionych z egzaminu         

którzy nie przystąpili do egzaminu z powodu choroby

którzy nie zgłosili się i nie pisali egzaminu

w tym z kol. 4 bez podania powodu

który pisali egzamin w wydłużonym czasie

którzy pisali inny test  

którzy przerwali pisanie egzaminu

1

2

3

   

4

5

6

7

8

SP nr 1

96

94

1

1

0

0

7

2

1

SP nr 2

98

97

0

0

1

1

16

4

0

SP nr 3

60

58

2

0

0

0

15

11

0

SP nr 4

122

120

0

0

2

2

15

8

 

SP nr 5

104

102

1

0

2

2

11

3

0

PSPzOPdP

                 

Pub. SP Zak. Pijarów

                 

Niepub. SP OXPRESS

                 

RAZEM

480

471

4

1

5

5

64

28

1