ogloszenie.pngW dniu 23.05.2022 r. do Urzędu Miasta Bolesławiec wpłynęła oferta złożona przez Bolesławiecki Klub Amazonek na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia pn. „Nasze pasje 25-lecie Bolesławieckiego Klubu Amazonek 2022”. Uznając celowość realizacji wyżej wymienionego zadania zamieszcza się ofertę na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec www.boleslawiec.eu w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce: organizacje pozarządowe oraz na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Bolesławiec.

Zgodnie z art. 19a ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać:

  1. pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta w Ratuszu, ul. Rynek 41
    oraz w wieżowcu Urzędu Miasta plac Piłsudskiego 1 w godzinach pracy urzędu,
  2. drogą elektroniczną na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  3. listownie na adres: Urząd Miasta Bolesławiec, Rynek 41 – Ratusz,
    59-700 Bolesławiec

do dnia 03.06.2022 r. (liczy się data wpływu do urzędu).

W załączeniu:

- oferta

I Zastępca

Prezydenta Miasta

/-/ Renata Szewczyk