IMG 9491 (1280x960)Na terenie Ośrodka Wodno-Sportowego przy ul. Spacerowej 24 ( dawne baseny odkryte) w Bolesławcu nastąpi prezentacja nowej koncepcji zagospodarowania OWS oraz modernizacji stadionu miejskiego.

Oba projekty  -  „Zagospodarowanie ośrodka wodno-sportowego przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu”  oraz „Modernizacja Stadionu Miejskiego przy ul Spółdzielczej w Bolesławcu” znalazły się na liście dofinansowania w ramach II edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Bolesławiecki wniosek „Zagospodarowanie ośrodka wodno-sportowego przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu” opiewa na kwotę 29 839 330 zł, wniosek „Modernizacja Stadionu Miejskiego przy ul Spółdzielczej w Bolesławcu” - 4 500 000 zł.

6 czerwca 2022 r. prezydent Bolesławca Piotr Roman zaprezentował nową koncepcję zagospodarowania Ośrodka Wodno-Sportowego przy ul. Spacerowej oraz modernizacji stadionu przy ul Spółdzielczej. W spotkaniu uczestniczyli poseł Szymon Pogoda, starosta Tomasz Gabrysiak oraz przedstawiciele procesu inwestycyjnego.

„Zagospodarowanie ośrodka wodno-sportowego przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu” 

W ramach inwestycji planuje się przebudowę i rozbudowę terenów basenów zewnętrznych, budowę budynku wielofunkcyjnego z pawilonem wejściowym, zespół boisk oraz parkingów ogólnodostępnych.

Baseny  mają być adresowane głównie na potrzeby rekreacji dla rodzin z dziećmi, młodzieży, a także dla klientów indywidualnych szukającego komfortu i możliwości relaksu z wykorzystaniem rekreacji wodnej.

W planach zagospodarowania terenu zakłada się wydzielone i powiązane ze sobą strefy funkcjonalne:

- strefa wejściowa – m.in. parking ogólnodostępny, ciągi pieszo-jezdne, miejsca postojowe dla rowerów;

- strefa budynku wielofunkcyjnego – m.in. pawilon wejściowy z kasami i zapleczem administracyjnym, część szatniowo-sanitarną, część gastronomiczną, zaplecze szatniowo socjalne obsługi, część magazynową, techniczną i technologiczną (technologia basenowa);

- strefa basenów zewnętrznych – m.in. częściowo zadaszoną nieckę wypoczynkową z tężnią, strefę dziecięcą z nieckami basenowymi, plaże i obejścia basenów ze strefami wypoczynkowymi, plaże zielone ze strefami wypoczynkowymi oraz suchym placem zabaw wyposażonym w szereg bezpiecznych urządzeń do zajęć ruchowych przeznaczonych dla młodszych użytkowników;

- strefa rekreacyjna – m.in. boisko wielofunkcyjne, boiska do siatkówki plażowej;

- strefa parkingowa oraz miejsce do lokalizacji lodowiska.

Zakłada się niecki basenowe z podziałem na następujące grupy wiekowe: niecka sensoryczna – dzieci w wieku 0-3 lat; wodny plac zabaw – strefowana, dzieci w wieku 0-3 oraz 4-7 lat; niecka rekreacyjna – dzieci w wieku od 8 lat; niecka rekreacyjna – Wet Bubble (miękka, winylowa kopuła instalowana w basenie, z której spływa woda, u szczytu znajduje się grzybek wodny) – dzieci w wieku od 8 lat.

Przestrzeń wokół niecek zaplanowano zaaranżować w sposób umożliwiający kontrolę rodzicielską z miejscami wypoczynkowymi dla opiekunów najmłodszych użytkowników.

Niecka rekreacyjna ma stanowić główną atrakcję zespołu basenów zewnętrznych. Pojawia się tu gejzery denne, armatki, kaskady wodne. Zaplanowano również  wspinaczkę linową, karuzelę i huśtawkę wodną oraz strefy z atrakcjami umożliwiającymi aranżację na potrzeby: siatkówki wodnej, koszykówki wodnej, ćwiczeń aerobowych, wydzielenia 3 torów do pływania, przeprawy linowej.

Celem inwestycji jest stworzenie nowej strefy basenów zewnętrznych rekreacyjnych, wodnych placów zabaw, uzupełnionych o nieckę wypoczynkową. Istotnym założeniem zespołu basenowego, jest stworzenie atrakcyjnej, częściowo zacienionej niecki z podgrzaną wodą, zaopatrzonej w tężnię solankową, dającą możliwość przedłużenia sezonu letniego.

W etapie tym przewidziano realizację budynku wielofunkcyjnego mieszczącego restaurację, część wejściową mieszczącą kasy oraz zaplecza szatniowo-sanitarne oraz część technologiczno-techniczną, zespół boisk wielofunkcyjnych (siatkówka plażowa, koszykówka), których organizacja funkcjonalno-przestrzenna umożliwi realizację rozgrywek siatkówki plażowej, zespół parkingów ogólnodostępnych dla samochodów osobowych, a także stanowisk dla rowerów. Wszystkie strefy będą dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Modernizacja Stadionu Miejskiego przy ul Spółdzielczej

 

Projekt „Modernizacja Stadionu Miejskiego przy ul Spółdzielczej” zakłada przebudowę boiska z bieżnią lekkoatletyczną, budową trybun, w tym trybuny zadaszonej, budowę murów oporowych, kontenerów sanitarnych, kontenera magazynowego oraz kontenera kasy biletowej. W ramach inwestycji zaplanowano budowę budynku wieży sędziowskiej.

Planuje się wykonanie bieżni kategorii IVA wraz z niezbędnymi urządzeniami rozgrzewkowymi. Bieżnia będzie kategorii IVA, będzie na niej można przeprowadzać oficjalne zawody sportowe pod egidą Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Wymiary boiska dopuszczają rozgrywanie zawodów piłki nożnej o mistrzostwo III ligi. Obiekt służył będzie społeczności miasta Bolesławiec, w tym miejscowym klubom sportowym.

Zaplanowano wyposażenie stadionu lekkoatletycznego w: bieżnię lekkoatletyczną okrężną o długości 400 m (6 torów okrężnych, 8 torów prostych); dwie skocznie do skoku wzwyż; dwie dwuścieżkowe skocznie do skoku w dal i trójskoku; dwustronną skocznię do skoku o tyczce; dwie rzutnie do rzutów oszczepem; rzutnię do rzutów dyskiem i młotem; dwie rzutnie do pchnięcia kulą; rów z woda do biegów z przeszkodami.

Wewnątrz bieżni planuje się boisko z nawierzchnią z trawy naturalnej z polem gry o wymiarze 64x100m. W płycie boiska przewiduje się również wykonanie instalacji technicznej dla obsługi zawodów lekkoatletycznych. Za liniami bramkowymi zamontowane zostaną profesjonalne bramki do gry w piłkę nożną. Bramki będą demontowane na czas rozgrywania zawodów lekkoatletycznych. Boisko wyposażone zostanie w wiaty stadionowe dla zawodników rezerwowych oraz wiatę dla sędziów.

Na terenie kompleksu przewidziano m.in.: rozgrzewkową rzutnię do pchnięcia kulą; rozgrzewkową bieżnię wraz ze skocznią do skoku w dal i trójskoku; trybuny dla kibiców gospodarzy i kibiców gości, sektor dla kibiców niepełnosprawnych i ich opiekunów; mobilne wiaty stadionowe dla zawodników rezerwowych obu drużyn.