2022.06.21Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza mieszkańców miasta Bolesławiec do skorzystania z bezpłatnych konsultacji na temat wsparcia ze środków  Funduszy Europejskich.

 

W ramach Mobilnego  Punktu  Informacyjnego  pracownik Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze  będzie pełnić dyżur w budynku  przy pl. marsz. J. Piłsudskiego 1, parter, pok. nr 8 ( wieżowiec).

Podczas Mobilnych Punktów Informacyjnych, mających formę indywidualnych konsultacji bezpośrednich, można uzyskać informacje o możliwościach otrzymania  dofinansowania z Funduszy Europejskich oraz o  zasadach ubiegania się o dotacje. Konsultant przedstawi aktualne  możliwości wsparcia – w tym również pożyczki i poręczenia finansowane ze środków UE przeznaczone na rozpoczęcie czy rozwój działalności gospodarczej.               

Wskaże kierunki wsparcia w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 dla podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, organizacji pozarządowych, a także poinformuje do jakiej instytucji należy się zwrócić w przypadku ubiegania się o środki.


Z usług w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych mogą skorzystać wszystkie podmioty oraz osoby zainteresowane tematyką wsparcia z Unii Europejskiej.

Konsultacje są bezpłatne. Na miejscu udostępnione zostaną bezpłatne materiały informacyjne.

Mieszkańców miasta Bolesławiec zapraszamy na konsultacje w ramach Mobilnego  Punktu  Informacyjnego:

21 czerwca 2022 r.  w  godz. 10.30-13.00, budynek  przy pl. marsz. J. Piłsudskiego 1, parter, pok. nr 8 ( wieżowiec).

Serdecznie zapraszamy! Aktualne informacje na temat organizowanych na terenie Dolnego Śląska Mobilnych Punktów Informacyjnych oraz konferencji, spotkań i szkoleń publikowane są na stronie Fundusze Europejskie na Dolnym Śląsku