ogloszenieUprzejmie  zawiadamiam, że Przewodniczący Komisji postanowił zwołać  posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Bolesławiec na dzień 10 czerwca 2022 r. (piątek) o godz. 10.00 w Sali Rajców Ratusza.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przedstawienie spraw wniesionych podczas dyżurów radnych w dniach 23 maja 2022 r., 30 maja 2022 r. oraz 6 czerwca 2022 r.
  3. Wypracowanie opinii i projektów uchwał dotyczących w/w spraw.
  4. Sprawy bieżące i organizacyjne.
  5. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.