Info1-wazne.png

Ostatnie dni na złożenie deklaracji CEEB przez obywateli i zarządców, który - zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków - do 30 czerwca 2022 r. mają obowiązek zadeklarować źródło ogrzewania swojego budynku (dla źródeł ciepła uruchomionych przez 1 lipca 2021 r.).

Bardzo wielu obywateli czekało do ostatniej chwili z wypełnieniem tego obowiązku i w ostatnich dniach Urząd Miasta ma do czynienia z wielokrotnie wyższą ilością zapytań dotyczących deklaracji CEEB.

Aby ułatwić mieszkańcom składanie deklaracji, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, uruchomił nową stronę informacyjną, infolinię pod numerem 22 295 51 28.

Aby sprawdzić, czy dla danego budynku złożona została deklaracja Główny Urząd Nadzoru Budowlanego uruchomił nową stronę informacyjną Sprawdź swoją deklarację - KLIKNIJ.

Deklaracja do CEEB. Jak ją złożyć?


Obowiązek zgłaszania źródeł ciepła ruszył 1 lipca 2021 r. Żeby to zrobić, właściciel lub zarządca nieruchomości musi złożyć deklarację. Można to zrobić przez Internet, na stronie zone.gunb.gov.pl (trzeba posiadać profil zaufany lub dowód osobisty z warstwą elektroniczną) albo tradycyjnie, wysyłając list lub udając się osobiście do lokalnego urzędu miasta lub gminy. Na rządowym portalu gov.pl można znaleźć dokładne informacje oraz wzór deklaracji.

 

Jak wypełnić swój obowiązek?

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

  • elektronicznie, poprzez przeznaczoną do tego stronę - KLIKNIJdo złożenia deklaracji drogą elektroniczną wystarczy profil zaufany, podpis kwalifikowany lub e-dowód,
  • w formie papierowej w Urzędzie Gminy właściwym dla miejsca budynku – osobiście lub wysyłając deklarację listem.


Osoby starające się o uzyskanie dodatku osłonowego powinny mieć również na uwadze fakt, że urzędnik gminny weryfikując wniosek o dodatek w podwyższonej wartości zobowiązany jest sprawdzić, czy źródło ogrzewania zostało zgłoszone do CEEB. Za brak przekazania deklaracji do 30 czerwca 2022 grozi grzywna od 500 zł do 5 000 zł.