c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2022_06_kutuzowa.jpg

Informacja o konsultacjach społecznych dotyczących zmiany nazwy ulicy Michała Kutuzowa w Bolesławcu

 

Prezydent Miasta Bolesławiec informuje, że w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 8 lipca 2022 r. zostały zaplanowane do przeprowadzenia konsultacje społeczne, które mają na celu zebranie opinii na temat zmiany dotychczasowej nazwy ulicy Michała Kutuzowa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 131/3, obręb 0009-Bolesławiec- 9, zaliczonej do kategorii dróg gminnych, położonej na terenie miasta Bolesławiec na nazwę ulicy „Bitwy Warszawskiej”.

Sposób przeprowadzenia konsultacji:

 1. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie zapytania ankietowego na formularzu, którego wzór określa załącznik do zarządzenia Nr 178/2022
  Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulicy Michała Kutuzowa w Bolesławcu.
 2. Formularz ankietowy:
 • zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bolesławiec,
 • zostanie opublikowany na stronie internetowej Gminy Miejskiej Bolesławiec,
 • zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Bolesławiec - http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/ ® „Tablica ogłoszeń” ® „Konsultacje społeczne” ® „2022 rok”,
 • zostanie wysłany do mieszkańców ulicy Michała Kutuzowa w Bolesławcu wraz z zaproszeniem do składania opinii osobiście lub listownie na adres Urzędu Miasta Bolesławiec.
 1. Wypełnione ankiety należy składać w terminie od 01.07.2022r. do 08.07.2022r.:
 • w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Bolesławiec, ul. Rynek 41, 59-700 Bolesławiec w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek 730 – 1700, wtorek- czwartek 730 – 1530, piątek 730 – 1400 lub
 • przesłać drogą listowną na ww. adres urzędu lub
 • składać drogą elektroniczną na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Za termin złożenia ankiety uważa się datę jej wpływu do Urzędu Miasta Bolesławiec.

 1. Informacja o przebiegu i wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bolesławiec, na stronie internetowej Gminy Miejskiej Bolesławiec, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Bolesławiec, za pośrednictwem lokalnych środków przekazu oraz Radzie Miasta Bolesławiec.

Ważne:

 1. Konsultacje mają zasięg lokalny i mogą wziąć w nich udział wyłącznie mieszkańcy ulicy Michała Kutuzowa w Bolesławcu.
 2. Konsultacje maja charakter opiniotwórczy i ich wynik nie jest wiążący dla organów gminy.
 3. Konsultacje są ważne bez względu na liczbę osób w nich uczestniczących.
 4. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Sekretarz Miasta oraz Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej.
 5. Informacja o konsultacjach społecznych dotyczących zmiany nazwy ulicy Michała Kutuzowa w Bolesławcu.doc.pdf
 6. Formularz ankiety - konsulltacje społeczne dotyczące zmiany nazwy ulicy Michała Kutuzowa w Bolesławcu.docx