Info1Uprzejmie  zawiadamiam, że Przewodniczący Komisji postanowił zwołać  posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Rady Miasta Bolesławiec na dzień 28 czerwca 2022 r. (wtorek) o godz. 14.00 w Sali Rajców Ratusza.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
  3. Sprawy bieżące i organizacyjne.
  4. Zakończenie posiedzenia komisji.