c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2022_07_opaska_senior_IMG_20220630_100600.jpg

30 czerwca 2022 r. w Dziennym Domu „Senior+” w Bolesławcu odbyło się spotkanie informacyjne oraz wręczenie opasek bezpieczeństwa w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”.

 

 W tym dniu 130 seniorów z Bolesławca (w trzech grupach po 40 osób) zostało przeszkolonych z obsługi „opaski życia”. Seniorzy zostali m.in. poinformowani o zastosowaniu i przeznaczeniu opaski oraz uzyskali szczegółową instrukcję użytkowania opaski.

Opaski telemedyczne umożliwiają nadzorowanie, rejestrowanie i przyjmowanie zgłoszeń alarmowych przez ratowników medycznych, a także nawiązywanie połączenia głosowego z użytkownikiem celem weryfikacji stanu zdrowia, wezwanie odpowiednich służb ratunkowych, powiadomienie opiekunów takiej osoby, także możliwość zamówienia e-recepty.

Warto przypomnieć, że Gmina Miejska Bolesławiec wychodząc naprzeciw potrzebom seniorów pozyskała środki w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 – Moduł II. Program ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. Program realizowany jest ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Adresatami programu są mieszkańcy Bolesławca w wieku 65 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu. Zgłoszenia do Programu odbywały się od dnia 30.05.2022 r. poprzez złożenie wymaganego formularza. Liczyła się kolejność zgłoszeń.