c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2022_07_szpital_umowa_szpital-112.jpg

Dnia 6 lipca 2022 roku w Szpitalu św. Łukasza w Bolesławcu odbyło się oficjalne spotkanie, na którym została podpisana umowa z firmą Termo-KLIMA MK sp. z o.o.
z Katowic na wykonanie robót budowlanych  w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania „Kompleksowa likwidacja barier architektonicznych”.

 

Realizacja projektu polega na dostosowaniu Szpitala do potrzeb osób niepełnosprawnych, likwidując bariery architektoniczne w obiektach zlokalizowanych przy ul. Jeleniogórskiej 4 w Bolesławcu. Kompleksowo zostaną zmodernizowane takie działy jak:

- oddział chorób wewnętrznych z liczbą łóżek 50 szt.

- stacja dializ – 12 stanowisk

- centralna sterylizacja oraz:

5 klatek schodowych, 4 windy, dojścia do miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz system kolejkowy w poradniach.

Umowa z firmą Termo-Klima opiewa na kwotę 10 280 000 zł, natomiast wartość całego projektu wynosi 11 500 000 zł. Inwestycja będzie realizowana w ramach Programu Dostępność Plus. Jego celem jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach.

Jest to jeden z większych projektów realizowanych na terenie naszego Szpitala, który jest niezwykle skomplikowany ze względu na konieczność wykonywania prac w trakcie normalnego funkcjonowania.

Obecnie budynki nie są dostępne i dostosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, w szczególności osób mających trudności w poruszaniu się.
Dojścia, podjazdy oraz wejścia do budynków nie spełniają wymagań wskazanych
w standardzie architektonicznym.

Skuteczne pozyskiwanie finansowania zapewnia mieszkańcom powiatu bolesławieckiego lepszy dostęp do opieki zdrowotnej, z jednoczesną dbałością o równie ważną architekturę i estetykę naszego Szpitala.

W spotkaniu wzięli udział starosta Tomasz Gabrysiak, przewodniczący Rady Powiatu Bolesławieckiego Ryszard Kawka, wiceprezydent Bolesławca Renata Szewczyk, wykonawca – prezes firmy Termo-KLIMA MK Marek Kurtyka i dyrektor Szpitala św. Łukasza Kamil Barczyk.

Warto przypomnieć, że w ostatnim czasie samorząd miejski zawarł umowę z ZOZ Bolesławiec na przekazanie dotacji celowej na modernizację bloku operacyjnego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Umowa podpisana została 5 kwietnia 2022 r. przez wiceprezydent R. Szewczyk i dyrektora K. Barczyka. Stosownie do uchwały  Rady Miasta Bolesławiec z 30 marca br. kwota dotacji wynosi 890 tys. zł – zgodnie ze złożonym wnioskiem.