c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2022_07_jeleniogorska_sciezka_sciezka-118.jpg

Stworzenie bezpiecznej infrastruktury dla ruchu rowerowego i pieszego ma na celu przebudowa szlaku turystycznego  przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu. Modernizacji podlegał 255 m wysłużony odcinek ciągu pieszo – rowerowego na terenach leśnych, do przejścia dla pieszych nieopodal „Leśnego Potoku”.

 

Prace polegały na wykonaniu nawierzchni z gruntu rodzimego, w tym łamanego kruszywa bazaltowego. Na odcinku leśnym zastosowano obrzeże drewniane z robinii akacjowej. Prace prowadzone były w uzgodnieniu z Nadleśnictwem Bolesławiec oraz Powiatem Bolesławieckim. Wykonawcą jest Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolesławcu. Wartość zadania wynosi  159 777 zł. Środki pochodzą z budżetu miasta Bolesławca. Realizacja powstała w ramach zadania „Wykonanie koncepcji połączenia istniejących ścieżek rowerowych i ich budowa” z wykorzystaniem istniejącego potencjału przyrodniczego i naturalnych walorów krajoznawczo-turystycznych.