c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2022_07_inwestycje.jpg

W Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 3 w Bolesławcu prowadzony jest  remont sanitariatów. Remont sanitariatów obejmuje m.in. demontaż wysłużonych kabin sanitarnych wraz z armaturą, płytek ceramicznych, instalacji i posadzek oraz zastąpienie ich nowymi.

Wykonawcą robót jest firma Sigma Projekty z Bolesławca. Wartość  zadania wynosi 442 800 zł. Środki pochodzą z budżetu miasta Bolesławca. Prace zakończą się pod koniec sierpnia br.

Na terenie dawnego skateparku przy ul. Dolne Młyny powstał ogólnodostępny parking dla samochodów osobowych. Parking leży poza strefą płatnego parkowania. Wyznaczone miejsca pozwalają na zaparkowanie 35 pojazdów. 

Przy ul. Sosnowej prowadzone są prace ziemne. Roboty mają na celu utwardzenie terenu w pasie drogi. Podstawowy zakres inwestycji: usunięcie zieleni, zdjęcie humusu, wykonanie koryta pod utwardzenie drogi i zjazdów, regulację studni, wykonanie konstrukcyjnych warstw podbudowy. Wykonawcą jest firma PHU Transport z Łąki 12 k. Bolesławca. Koszt robót wynosi 69 372 zł. Prace zakończą się w sierpniu br.

Urząd Miasta w Bolesławcu przekazał plac budowy w celu budowy drogi ul. Majora Hubala wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Koszt robót wynosi 867.202 zł.  Prace rozpoczną się w sierpniu i potrwają do końca listopada br. Również w sierpniu rozpoczną się prace przy budowie drogi ul. Orląt Lwowskich. Koszt robót wynosi 1.972.920 zł. Termin zakończenia robót przy ul. Orląt Lwowskich zaplanowano na połowę listopada br. Wykonawcą dróg jest firma „Ogrody Jagielski” z Bolesławic koło Bolesławca. Środki na budowę dróg pochodzą z budżetu miasta Bolesławca.