Info1Zestawienie ofert na prowadzenie w 2022 roku świetlic profilaktyczno-środowiskowych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom

 

Zestawienie ofert na prowadzenie w 2022 roku świetlic profilaktyczno-środowiskowych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Braki formalne do uzupełnienia

Prowadzenie świetlic profilaktyczno-środowiskowych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Bolesławiec

1

Rzymskokatolicka Parafia pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja

„Prowadzenie świetlicy profilaktyczno-środowiskowych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Bolesławiec – Świetlica – Bazylika”

Brak uwag

Sporządziła: Patrycja Jakimowicz

                                                                                          I Zastępca

                                                                                         Prezydenta Miasta

                                                                                       /-/ Renata Szewczyk