Info1Urząd Miasta Bolesławiec informuje, że posiedzenia Komisji ds. opiniowania ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych odbędzie się: dnia 26 lipca 2022 roku, o godzinie 1000, w Urzędzie Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, 59-700 Bolesławiec, pokój 412 – z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom