clip image002Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej otrzyma bezpłatny czujnik smogu i tablicę LED do wyświetlania wyników pomiarów jakości powietrza oraz materiały edukacyjne dla uczniów w ramach projektu edukacyjno-informacyjnego realizowanego przez NASK – Państwowy Instytut Badawczy i OSE – Ogólnopolską Sieć Edukacyjną.

 

Edukacyjna Sieć Antysmogowa to projekt unikalny na skalę europejską, który łączy edukację ekologiczną i edukację cyfrową. Aktualny odczyt pomiarów będzie widoczny na tablicy dla społeczności szkolnej
i mieszkańców. Dane będą również prezentowane na stronie esa.nask.pl.