RÓJ pion (500×707 mm)18 lipca 2022 r. zawarta została umowa na wykonanie usługi polegającej na założeniu
i pielęgnacji łąk kwietnych w Bolesławcu, dotycząca zadania: Sieć współpracy „Kwitnące Łąki”, realizowanego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

 

Zadanie realizowane będzie w III etapach. I etap polegający na przygotowaniu podłoża zostanie wykonany jesienią 2022 r. Kolejne etapy dotyczące założenia i pielęgnacji łąk
w 2023 r. Planowany termin zakończenia zadania – październik 2023 r.

Kwietne łąki, o łącznej powierzchni 2,3 ha, zostaną założone w następujących lokalizacjach:

  1. Głowackiego – planty miejskie, bulwar nad Bobrem, teren przy ul. Murarskiej,
    al. Tysiąclecia, ul. Gałczyńskiego i ul. Jana Pawła II.

Zadanie realizowane jest jako projekt partnerski przez Gminę Miejską Bolesławiec, Hradek nad Nysą w Czechach i Stowarzyszenie na rzecz Pejzażu Kulturalnego w Czechach. Podmiotem współpracującym jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bolesławianka”.

Strona internetowa projektu:

http://kvetoucilouky.cz/pl/category/aktualnosci/

6 sierpnia 2022 r., w ramach realizowanego projektu „Sieć współpracy – Kwitnące Łąki”, odbędą się warsztaty dla dzieci i młodzieży z kreatywnymi stacjami do nauki
o bioróżnorodności, faunie i florze . Zajęcia zostaną zorganizowane podczas cyklicznej imprezy miejskiej „Rój wiedzy”, zlokalizowanej na posesji Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Wiedzy w Bolesławcu, przy ul. Głowackiego 5.

Warsztaty odbędą się w godz. od 12.00 do 18.00.

Na przygotowanych stanowiskach będzie można m.in. samodzielnie wykonać domki dla owadów, sprawdzić się w przyrodniczym kole fortuny, skomponować własną mieszankę przypraw i ziół.

 

logaplcz