Info1.png

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu informuje, że do 10 września 2022 r. prowadzi zapisy do Grupy Wsparcia dla Osób z Doświadczeniem Przemocy w Rodzinie.

 

Podczas spotkań będziesz mógł: dowiedzieć się o zjawisku przemocy, sposobach jej zapobiegania i Twoich prawach, podzielić się swoimi doświadczeniami, zostać wysłuchanym przez osoby znajdujące się w podobnej sytuacji, wzmocnić poczucie własnej wartości, nabrać sił do zmiany swojej sytuacji.

W celu uzyskania dodatkowych informacji i dokonania zapisu należy zadzwonić do osoby prowadzącej grupę: Gabriela Frącala (psycholog) – tel. 604 759 982 lub Szymon Trzebuniak (psycholog) – tel. 506 019 848.

Zajęcia odbywać się będą w Miejskim Ośrodku Poradnictwa dla Rodzin i Osób Dotkniętych Przemocą Uzależnieniem i Kryzysem - Bolesławiec Aleja Wojska Polskiego 6/76.

Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne i bezpłatne. Działanie finansowane jest z budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec ze środków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2022_08_informacja_o_grupie_wsparcia_dla_osób_z_doświadczeniem_przemocy.jpg