c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2022_08_nadrzeczna_odbior_nadrzeczna-222.jpg

5 sierpnia 2022 nastąpił odbiór końcowy prac przy budowie drogi przy ul. Nadrzecznej wraz z odwodnieniem.

Jest to pierwszy etap realizacji inwestycji, który obejmuje budowę ponad 150 m drogi o nawierzchni bitumicznej. Wzdłuż drogi wykonany jest ciąg pieszo-rowerowy z nawierzchnią asfaltową w kolorze czerwonym. W ramach inwestycji powstało wyniesione skrzyżowanie, wykonano pobocze utwardzone kostką betonową oraz ściek przykrawężnikowy i kanał technologiczny. Wykonawcą jest firma „Świadczenie usług transportowo-budowlanych” z miejscowości Radostów Dolny k. Lubania. Całkowita kwota realizacji zadania wynosi 634 918 zł. Środki pochodzą z budżetu miasta Bolesławca.

W latach wcześniejszych przy ul. Nadrzecznej wybudowane zostało oświetlenie, w 2019 roku zamontowano 16 latarń ulicznych z oprawami LED, które posiadają możliwość redukcji zużycia energii do 14W oraz zdalnego sterowania i monitoringu obwodu. Na jednym ze słupów umieszczono również miernik zanieczyszczenia powietrza, który przez aplikację Airly umożliwia mieszkańcom sprawdzanie aktualnego zanieczyszczenia powietrza.