c_200_140_16777215_0_0_images_ikony_KOMISJE.jpg

Przewodniczący Komisji postanowili zwołać  wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Bolesławiec na dzień 24 sierpnia 2022 r. (środa) o godz. 10.00  w Sali Rajców Ratusza.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Bolesławiec.
  3. Sprawy bieżące i organizacyjne.
  4. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.