c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2021_07_rynek_07_2021-225.jpg

Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec podaje do wiadomości publicznej, że w dniu  31 sierpnia 2022 r. (środa) o godz. 9.00 – w Sali Rajców Ratusza, pok. 201 odbędzie się XLIII sesja Rady Miasta Bolesławiec.

 

Porządek obrad XLIII sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad XLIII sesji.
 3. Przyjęcie protokołu XLII sesji Rady Miasta odbytej w dniu 29 czerwca
  2022 r.
 4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych na
  XLII sesji w dniu 29 czerwca 2022 r.
 5. Informacje:

5.1.  Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.2.  Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych
w okresie międzysesyjnym.

 1. Informacja na temat dróg w Gminie Miejskiej Bolesławiec.
 2. Projekty uchwał Rady Miasta:
  • w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (ul. Bażantowa),
  • w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (ul. Żurawia),
  • w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (ul. Skowronkowa),
  • w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (ul. Kormoranów),
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego
   w zakresie powierzenia Gminie Miejskiej Bolesławiec realizacji zadania publicznego w celu objęcia mieszkańców Gminy Osiecznica usługami świadczonymi przez Środowiskowe Domy Samopomocy w Bolesławcu,
  • w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r.
 1. Sprawy organizacyjne:

8.1. Informacje bieżące dla Rady Miasta.  

 1. Zamknięcie sesji.