c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2022_08_sigburg_30_30_sigburg-136.jpg

W tym roku Bolesławiec i Siegburg obchodzą jubileusz 30–lecia partnerstwa. Jubileuszowe obchody miały miejsce 27 sierpnia 2022 r. podczas Dni Siegburga. Symbolicznego podsumowania 30 lat współpracy dokonali burmistrz Siegburga Stefan Rosemann oraz prezydent Bolesławca Piotr Roman.

 

-… To niemal nadzwyczajna zbieżność historyczna sprawiła, że gdy 17 października 1992 r. burmistrzowie Rolf Krieger i Józef Król uroczyście podpisali w sąsiednim Muzeum Miejskim umowę o partnerstwie, w Berlinie odbywała ceremonia żałobna za zmarłego krótko wcześniej Willego Brandta. Nad uroczystością w Siegburgu unosił się obraz jego uklęknięcia w Warszawie, wspaniałego gestu – prośby o przebaczenie za hitlerowskie zbrodnie. W tych uroczystych i świątecznych dniach października 1992 roku nad naszym miastem unosił się wyjątkowy nastrój. (…) Dobry nastrój w 1992 roku był zauważalny już przed przybyciem oficjalnych delegacji. Najpierw przybyło 40 uczniów z liceum z Bolesławca, którzy w te pamiętne październikowe dni byli gośćmi swoich rówieśników z gimnazjum przy Alleestrasse. To było pierwsza wymiana. Po nich nastąpiło wiele innych… – przypomniał w swoim wystąpieniu burmistrz Stefan Rosemann – gospodarz spotkania.

W wieloletniej historii partnerstwa Bolesławca i Siegburga, oprócz wymiany młodzieżowej, muzyków, sportowców, oficjalnych delegacji okolicznościowych, były również spotkania, które żywo dotykały historii obu krajów. Odbywały się konferencje historyczne, wystawy muzealne oraz szereg wspólnych projektów międzynarodowych i bilateralnych. Na przestrzeni lat dziesiątki młodych ludzi spotykało się w Siegburgu lub Bolesławcu na wymianie młodzieżowej, wymianie między szkołami, grupami muzycznymi czy sportowymi. To wzajemne kontakty, wizyta w kraju sąsiada, w mieście partnerskim pozwoliły na bezpośrednie wzajemne poznanie kultury, tradycji, nawiązanie znajomości i przyjaźni, z których wiele do dziś jest pielęgnowanych. - W organizację tych wydarzeń zaangażowanych było wiele osób zarówno po stronie Bolesławca, jak i Siegburga – dziś nie sposób wymienić wszystkich, ale można i trzeba powiedzieć wszystkim – dziękuję, za doprowadzenie do wspólnego partnerstwa, pielęgnowanie naszego partnerstwa oraz idei współpracy miast partnerskich – podkreślił prezydent Bolesławca Piotr Roman.  

-(…) Na przestrzeni lat intensywność współpracy poszczególnych grup interesariuszy partnerstwa miast bliźniaczych  zmieniała się, ale wzajemna sympatia i zaufanie pozostawały niezmienne. Dziś nasze relacje mają inny, solidarnościowy wymiar. Kilka dni temu, 20 sierpnia 2022 r., przedstawiciele miast partnerskich podpisali w Bolesławcu „Deklarację solidarności”, w której opowiadają się za pełnym poparciem dla narodu ukraińskiego, który broni swojego kraju, zgodnie z ideą poszanowania prawa międzynarodowego, wolności oraz wartości demokratycznych. Wśród sygnatariuszy jest Stefan Rosemann – burmistrz Siegburga. (…) dziś jesteśmy w innej rzeczywistości i nasze partnerstwo ma inny od zwyczajowego wymiar. Partnerstwo Bolesławca i Siegburga otworzyło się na potrzeby innych, bo taki jest wymóg czasu, sytuacji w Europie, wojny w sąsiadującej z Polską Ukrainie. W 1992 roku Polska, Bolesławiec, znajdował się w innej rzeczywistości. Krótko po zmianach ustrojowych, politycznych i gospodarczych w naszym kraju. Partnerstwo z Siegburgiem pozwoliło naszemu miastu na możliwość patrzenia w przyszłość z perspektywy suwerennych, kapitalistycznych krajów Unii Europejskiej – informował prezydent Piotr Roman. Przypomniał również, że Siegburczyk, były burmistrz miasta, Rolf Krieger jest Honorowym Obywatelem Bolesławca – jest to najwyższe wyróżnienie jakie może nadać Rada Miasta.

Uroczystość zwieńczyło symboliczne podpisanie aktu odnowienia deklaracji partnerstwa między miastami przez burmistrza Stefana Rosemanna i prezydenta Piotra Romana, w asyście Józefa Pokładka, przewodniczącego Rady Miasta Bolesławiec.

Dopełnieniem wizyty była modlitwa międzykulturowa oraz wspólne złożenie kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym ofiary wojny.