c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2022_09_eko_sp5_wycieczka3.jpg

Szkoła Podstawowa nr 5 z tytułem EKO – SZKOŁA 2022  W minionym roku szkolnym uczniowie i nauczyciele wzięli udział w III edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego EKO – SZKOŁA 2022.

Przez cały rok szkolny uczniowie wykonywali zadania projektowe zebrane w dziewięć bloków zadaniowych. Realizacja powyższych działań wpisała się w pkt 6 zawarty w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/ 2022 ogłoszonych przez MEiN: Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

       Uczniowie, realizując projekt, brali udział między innymi w:

  • Akcji ekologicznej Sprzątanie Świata, zbiórce dla schroniska w Dłużynie Górnej Psu na budę, wolontariacie w schronisku dla zwierząt małych w Dłużynie Górnej
  • Wydarzeniu o tematyce ekologicznej w ramach obchodów Dnia Ziemi pod hasłem Zainwestuj w nasza planetę, która polegała na rywalizacji klas IV-VIII na przygotowanych stacjach zadaniowych
  • Szkolnym konkursie Ekologiczno – Matematycznym Człowiek a środowisko
  • Przygotowaniu gazetek szkolnych – były to gazetki z okazji Tygodnia Ekologa w pracowni chemicznej i biologicznej pod hasłem Dbaj o środowisko, Ratuj naszą planetę, Człowiek a środowisko
  • Lekcjach w terenie: zajęciach terenowych w Wąwozie Myśliborskim,

Przemkowskim Parku Krajobrazowym, Parku Krajobrazowym Gór Sowich oraz w Karkonoskim Parku Narodowym

  • Zajęciach na wybrany temat z zakresu ochrony przyrody w ramach których odbyły się warsztaty Drugie życie odpadów
  • Szkolnej wystawie ekologicznej – była to wystawa prac uczniowskich w formie plakatów na korytarzu szkoły.
  • Opracowaniu ulotek i broszur dotyczących zmian nawyków w życiu codziennym - uczniowie klas siódmych wykonali ulotki Bądź Eko - promujące segregowanie śmieci, różne sposoby oszczędzania wody i energii
  • Obserwacjach przyrodniczych – uczniowie klas czwartych brali udział w praktycznych lekcjach przyrody, podczas szkolnego rajdu jesiennego

i wiosennego rozwiązywali zadania na przygotowanych kartach pracy.

    Podsumowaniem projektu było przygotowanie prezentacji multimedialnej, która zawierała i dokumentowała aktywność uczniów oraz przygotowanie trzech stron e-booka, opisujących wybrane problemy i zagrożenia z obszaru ekologii.

    Wysiłek i zaangażowanie uczniów oraz zespołu nauczycieli zostały docenione przez organizatorów akcji. Szkoła otrzymała tytuł EKO-SZKOŁA 2022, a nauczyciele zostali wyróżnieni tytułem Promotorów Ekologii. Nasza szkolna społeczność ciężko pracowała na ten sukces przez cały rok. Mamy nadzieję, że planeta będzie nam wdzięczna. (info SP nr 5)